Medischoon%20kopKick off MediSchoonDonderdag 27 september 2018

09.00 – 17.00 uur

Antonius Ziekenhuis | Bolswarderbaan 1 | 8601 ZK | Sneek

 

MediSchoon is een regio dekkend programma voor verbeterde inzameling van ongebruikte medicijnen. Vorig jaar oktober is tijdens een symposium in het Medisch Centrum Leeuwarden ‘MediSchoon’ gepresenteerd in Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden is hiermee ‘MediSchoon’ — vrij van medicijnafval — geworden. In navolging hebben ook andere gemeenten goede afspraken met apotheken gemaakt om inzameling van oude medicijnresten via de apotheek mogelijk te maken. Samen met onder andere Vitens, Wetterskip Fryslân, Friese Apothekers Vereniging, Water Alliance, GGD en diverse zorgorganisaties, overheden en afvalverwerkers zorgen we er nu voor dat heel Friesland ‘MediSchoon’ wordt.

Tijdens de Kick off op 27 september wordt de aanpak van Medischoon duidelijk gemaakt aan de hand van verschillende presentaties. Tijdens het kick off moment gaat de MediSchoon publiekscampagne van start, waarmee we ook de inwoners van Friesland betrekken.

In het tweede deel van het programma, aansluitend aan de Kick off, staan verwijderingstechnologieën van medicijnresten uit afvalwater centraal. Hierbij zal ook de demosite van het Antonius Ziekenhuis aan bod komen, die u tijdens de lunch kunt bezichtigen. Het Water & Health symposium is onderdeel van de European Water Technology Week en is daarom Engelstalig. De Kick off is in het Nederlands. Tenslotte is er de mogelijkheid om een boottocht te maken over het Snekermeer.


U kunt uw deelname kenbaar maken door een ticket te boeken (gratis deelname) en te kiezen uit de opties ochtendochtend en middag, of ochtend en middag + boottocht deelname.


Programma

Onder voorbehoud van wijzigingen.


Kick off MediSchoon

09.00: Inloop met koffie en thee

09.30: Opening door kick off-voorzitter, T. Vereijken (Director EWS)

09.35: Welkomstwoord, Lid Raad van Bestuur M. Kuin (Antonius Ziekenhuis)

09.45: Presentatie Technasium project, Leerlingen Havo 5 (CSG Bogerman Sneek)

09.55: Paneldiscussie MediSchoon, Wetterskip, Vitens, Friese Apothekers , Vereniging, en gemeente Súdwest-Fryslân

10.20: Kick off publiekscampagne, Met o.a. onthulling campagnebeelden,
teva retourbox en MediSchoon gedicht)

10.45: Pauze


Water & Health Symposium (Engelstalig)

11.00: Introduction, T. Vereijken (Director EWS)

11.05: Role Municipality, E. Faber (Wethouder Súdwest-Fryslân)

11.15: Innovative technology in Heathcare, L. Hernández Leal (Scientific Project Manager Wetsus) 

11.35: Hospital and demosite, B. Meuleman (DeSaH)

11.45: Visit demosite

12.00: Lunch

13.00: Presentation Demosite, M. Tax (Managing Director BrightSpark)

13.15: Pitches from various companies on developing pharmaceutical removal techniques

15.00: Departure to Boattour Snekermeer (Op eigen gelegenheid naar de boot)

17.00: End

Kick off MediSchoon (€0,00)

Einde verkoop

27 september 2018, 09:00 - 17:00 (GMT +00:00 UTC)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & anderen)

Locatie


Antonius Ziekenhuis: Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Google maps »